Historie

2009 FK Odsherred stiftes.

D. 15. august 2009 stiftes FK Odsherred som en sammenlægning af de 3 klubber Isøre (Nykøbing) - TFC (Asmindrup / Vig) og Herrestrup IK (Herrestrup / Grevinge).

Vi er en flerstrenget klub der ønsker alle skal kunne dyrke idræt - Vores hovedformål er at alle elever fra skolerne i Herrestrup - Asmindrup - Vig og Nykøbing, dyrker en aktivitet i FK Odsherred.

2010

FKO´s første generalforsamling forløber rigtig godt med bred opbakning til linjen i foreningen. I juni gøres der klar til Vig festival, hvor FKO for første gang agerer som en fælles klub. Festivalen giver overskud.

2011

God generalforsamling med opbakning til linjen i foreningen. Opbakning til omlægningen af kontingentbetalingen, hvor medlemmerne skal registrere sig selv og betale kontingentet med dankort. God opbakning til festivalen, bedre end sidste år. Pænt overskud der giver god energi i foreningen.

2012

Konstruktiv generalforsamling med opbakning til linjen. Regnskab og budget omlægges således foreningen ikke er lige så afhængige af overskud fra festivalen hvert år.

Festivalen giver et pænt overskud.

Tirsdag d. 7. august brænder hallen i Vig og der bliver etableret en støttefest til genrejsning af hallerne i Vig. Den 25. september brænder vores materialerum i Vig. Alt vores grej, pokaler og andet historik brænder.

2013

God og konstruktiv debat på generalforsamlingen omkring foreningens situation. Frustration i fodboldafdelingen over manglende faciliteter. Vig Festival bliver en af de bedste indstil videre.

Alle kæmper for hallernes genopbygning.

2014

Et godt år med bred opbakning til linjen i foreningen på generalforsamlingen, selvom foreningen er udfordret på manglende faciliteter. Efter næsten 2 års venten kom der en plan for hallens genopbygning i Vig. Prospekt blev fremvist på generalforsamlingen.

Udfordringen er nu at få økonomien til at passe til projektet. Så der skal ses på besparelser. Fodbolden ligger nu i serie 1 og alt går godt! FKO er blevet gode til at få budgetter til at holde. Året med festivalens største overskud nogensinde. Rute 21 blev indviet og FKO samt løbeafdelingen fik mulighed for at arrangere Rute 21 løbet ved indvielse.

2015

God og konstruktiv generalforsamling med opbakning til linjen. Talentprojektet for fodbold ungdom opstartes i Påsken og 1. holdet spiller nu i Sjællandsserien. Det er første gang et hold i Odsherred er i Sjællandsserien! Kajak-afdelingen bygger klubhus. Byggeri af den nye hal i Vig er kommet godt i gang. Igen en rigtig god festival med et flot resultat.

2016

God generalforsamling med sikker drift i alle afdelinger. Bokserne har haft et rigtig godt samarbejde med flygtningecentret i Nykøbing. I August blev vores nye hal færdig og indviet til stor glæde for alle.

Festivalen får udfordringer og giver underskud.

2017

Et stille år med god saglig generalforsamling, FKO får nyt fælles betalingssystem for kontingent opkrævning, dette giver nogle udfordringer. Hallen i Vig kører nu for fulde blus og der oprettes brugerråd. Fodbolden spiller i Sjællandsserien og de klarer sig godt.

Overordnet set går det godt for alle afdelinger. Festivalen kommer tilbage på sporet og giver et flot resultat.

2018

Et godt år med god gang i tingene og sikker drift i afdelingerne. Fodbolden er nu rykket op i Danmarksserien, det kræver god økonomi og mange ressourcer. Damerne i håndbold er rykket op i serie 1 mens herrerne desværre rykkede ned. Bokserne har god succes og mange der træner i deres faciliteter. Festivalen udvikler sig godt og giver et flot resultat.

2019

Sikker drift i afdelingerne og god konstruktiv generalforsamling. Nyt fælles betalingssystem og medlemsportal tages i brug. Holdsport er blevet valgt og forventningerne er gode. FKO trækker fodboldholdet i Danmarksserien, og bliver tvangsnedrykket til serie III. Vores resurser var ikke til Danmarksserien. Som forening var FKO ikke gearet til divisionsfodbold, Alle er enige om at se fremad. Der arbejdes med projektering af en kunststofbane i nær fremtid.

Håndbolden går godt, damerne spiller nu i kval-rækken mens herrerne spiller i serie 2. Festivalen blev en af de bedste nogensinde med et meget flot resultat.

2020

Året vil blive husket for det år hvor Covid-19 brød ud, og i perioder satte en stopper for al aktivitet af enhver slags i foreningerne, ingen festival eller koncerter. Der afholdes først generalforsamling i august måned. FKO har udvidet aktiviteterne i foreningen med floorball og MTB for både kvinder og mænd. Vedtægterne har fået en større revidering, som bl.a. skal gøre organisationsstrukturen mere gennemskuelig. Den gamle struktur med Bestyrelse – Forretningsudvalg – Afdelinger ændres til en mere flad struktur med Bestyrelse – Afdelinger. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra de store afdelinger samt formand, næstformand og økonomiansvarlig. De mindre afdelinger er repræsenteret i form af næstformand.

2021

Stadigt et år præget af Corona, men trods dette, var der gang i mange aktiviteter i de respektive afdelinger. Vores nye kunstbane blev færdig, indviet og taget i brug. Det igangsatte projekt vedr. transformation til et foreningsdrevet motionscenter hvor den primære drift varetages af frivillige begynder at tage form. Den traditionsbundne koncert med Lars Lilholt afholdes for første gang på markedspladsen i Vig i stedet for på Pottegården. Der blev opstartet en ny afdeling FKO som tilbyder E-sport i nye lokaler i Nykøbing. Økonomien er et godt sted, dog stadigt uden donationer fra Vig Festivalen da der endnu ikke har kunnet afholde en festival. Dog kom der en mindre udbetaling da der afholdtes et ”mens Vig venter” arrangement.

2022

Et længe ventet projekt vedr. bygning af et nyt klubhus kan endelig realiseres da det blev vedtaget på årets generalforsamling. Den økonomiske mulighed er skabt via et rekordstort overskud, og dermed efterfølgende donation, fra 2021 Vig festivalen. Byggeriet forventes færdigt 2024.

FKO’s repræsentant i Vig Kultur og idrætscenter, indgår i et samarbejde med VKI’s bestyrelse vedrørende opstart på forhandlingerne om drift overtagelse af VKI.

Der er god aktivitet i alle afdelinger, og flere afdelinger begynder at se medlemstilgang og vækst, som tidligere led under Corona perioden.

Motionscentret har gennemført den ønskede organisationsændring, og der er for første gang i mange år, mange frivillige tilknyttet centret.

Ved at læse referater fra gamle for forretningsmøder samt de nyere bestyrelsesmøder er det muligt at finde flere detaljer om mange af punkterne.